Wateroverlast

wolkbreuk

Op onze Twitter hebben we het kleinste stads-natuurgebied van Venlo geplaatst. We wilden een statement maken, dat onder elke steen natuur ligt. Maar het gaat natuurlijk ook om de problemen met regenwater. Afgelopen weken hebben hevige regenbuien gezorgd voor flinke overlast. De snelweg die bijna een dag lang afgesloten moest worden en de weg naar Belfeld die al twee weken is afgesloten! Regenwater is een groeiend probleem en dat moet worden opgelost.

Ligt het aan het veranderende klimaat? Of aan de achterstallige staat van sommige rioleringen? Wij denken dat de belangrijkste oorzaak bij de mensen in de achtertuin ligt en bij bedrijven. Grote parkeerplaatsen en verharde tuinen zorgen er namelijk voor dat al dat regenwater allemaal naar het diepste punt van de wijk stroomt. En dat levert dan plaatsjes op  zoals bij dit artikel.

De gemeente is inmiddels een pilot gestart in twee straten om mensen bewust te maken van de verstening. Wij van StadsnatuurVenlo vragen ons af of twee straten voldoende is om deze problemen aan te pakken.

Misschien wil de pilot van Waterschap en Gemeente zich snel bij ons aansluiten?

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *