Water

  • Waterpartijen, Grachten, kanalen, singels, slootjes en vijvers vormen zelfstandige biotopen met een grote verscheidenheid aan levensvormen, zowel op als onder water.
  • Kademuren, Op kademuren in oude binnensteden zijn vaak bijzondere varens als steenbreek te vinden en andere planten die van een vochtige omgeving houden.
  • Natte ruigte, Drassige natuur met ruige begroeiing en soms riet.

Reactiemogelijkheid is gesloten