Parken

We onderscheiden 4 typen parken:

  • Stadspark, oftewel stedelijke parken met twintig tot zestig procent bomendek.
  • Heemtuin De heemtuin is bedoeld om bewoners van de stad op een klein oppervlak in aanraking te brengen met planten die kenmerkend zijn voor de eigen streek, of om een beeld te schetsen van het landschap zoals het er vroeger uitzag.
  • ParkbosStedelijke parken variërend van vijftig tot honderd procent bomendek.
  • Graslandparken, Bloemrijk grasland en hooiland.

Reactiemogelijkheid is gesloten