Bebouwing

Bebouwing wordt weer onderverdeeld in 4 typen

  • Stenen ruimte oftewel de compact gebouwde stad, met muren, straten en steegjes, daken, geveltuinen en binnentuinen.
  • Hoogbouw oftewel de wijken met veel hoogbouw en platte daken. Groene ruimte in de vorm van gazons, bomen en plantsoenen tussen de hoogbouw.
  • De tuinstad oftewel de stedelijke bebouwing met veel groene ruimte in de vorm van tuinen en gemeentelijk groen.
  • Volkstuinen oftewel stadslandbouw aan de randen van stedelijke bebouwing.

Reactiemogelijkheid is gesloten