Register van waardevolle bomen

Waardevolle_Boom

Bovenstaande boom is een van de vele bijzondere bomen uit Venlo die niet op de waardevolle bomenkaart is terecht gekomen. Dat betekent dat deze boom, die al op kaarten van voor 1900 staat aangegeven langs een oude beek, zonder vergunning gekapt mag worden. We zijn teleurgesteld maar niet verbaasd over de bedroevend lege waardevolle bomenkaart.

Er is veel op te merken over het proces dat heeft geleid tot deze kaart, zoals de ‘open’ vraag aan inwoners van de stad. Ze mochten vorig jaar zelf aangeven welke bomen ze bijzonder vonden, dat mocht vanwege cultuurhistorie zijn. Maar ook omdat er een persoonlijk verhaal bij hoorde. Het is dan heel vervelend als een ambtenaar je vervolgens schijft dat de gemeente de boom niet zo waardevol vind. Als de gemeente het oordeel van burgers over bomen niet serieus neemt, wat is dan nog de waarde van zo’n beleidskaart?

Behalve het subjectieve beeld van de kaart ontbreekt er heel veel waarvan de waarde wel is aangetoond of aan te tonen valt. Neem nou de de bomen en heggen bij de oude steenfabriek bij Tegelen. Of de schitterende bomenlanen op het Kazerneterrein, die volgens de cultuurhistorische verkenning waardevol zijn. Of de vele bomenlanen in de wederopbouwwijken, bomenlanen die hier aantoonbaar een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, omdat de stedenbouwkundigen dit zo ontworpen hebben…

Het in het gemeentelijk beleid benoemen en verankeren van de baten van bomen, of dat nou vanuit cultuurhistorisch, natuurhistorisch of klimaattechnisch oogpunt is, is een van de speerpunten van de inzet van Stadsnatuur Venlo.

 

 

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *