Erfgoud

Dit jaar werkt de gemeente Venlo ook aan een erfgoed nota, ook hierin willen wij meedenken aangezien er ook zoiets bestaat als groen erfgoed en dit onderdeel wordt ons inziens nog te weinig gezien. Vandaar dat we tijdens de workshopsessies ook hier aandacht voor gaan vragen! Een oude boom, heg…

Continue reading

Groen-Blauwe Nota

Groen-Blauw

Stadsnatuur Venlo is op 17 December aanwezig geweest bij de Kick-off van de Groen-Blauwe Nota. “Groenblauw is ….ontspanning, rust en beleving… ontmoeting, eetbaar en zelf doen…sport, bewegen en recreëren…aantrekkelijk, herkenbaar en historie… gezondheid, leefbaarheid en flora en fauna… klimaat, water bergen en vasthouden. Groenblauw is om trots op te zijn…

Continue reading