Kazernekwartier

steenuilStadsnatuur Venlo pleit al sinds 2009 voor een fort in een groene, natuurlijke omgeving. De grachten en bomenlanen zouden een prachtig park kunnen vormen dat aansluit op de Raaijweide, dat onderdeel is van de EHS. Tijdens de inspraakrondes is er door de initiatiefnemers van StadsnatuurVenlo een eigen inrichtingsplan ingebracht. We zijn blij dat veel van die ideeen nu zijn meegenomen in de nieuwste plannen. De bijzondere natuur van het terrein bleek onlangs, toen erĀ  steenuilen bleken te wonen in een van de gebouwen. Omdat dit op de plek is waar tijdens de bouw van het Fort veel verstoring is, zijn langs de Maas verschillende uilenkasten geplaatst, zoals op de stonken op deze foto. We hopen dat de uilen deze kasten weten te vinden.

Op het Kazernekwartier vind je ook het stadslandbouwproject ‘Het Beleg van Venlo‘.

Bewaren

Bewaren

Reactiemogelijkheid is gesloten