Groen Erfgoed

Zicht vanaf maasbrug

Zicht vanaf maasbrug op Blerick en Venlo-Zuid

Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. In Nederland is bijna al het groen door de mens bedacht en aangelegd, een ander woord hiervoor is cultuurlandschap.

Onder groen erfgoed valt:

  • Historsiche parken
  • Historische waterpartijen
  • Groen op/rond stadsmuren
  • Historische bomenlanen
  • Historische binnenplaatsen
  • Oude bomen
  • Oude heggen/hagen
  • Oude houtwallen
  • etc. etc.

Aangezien veel van het groene erfgoed zich in steden bevind is hier ook sprake van stadsnatuur.

Op deze site zullen we het groene erfgoed in de gemeente Venlo onder de aandacht brengen.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten