Boomspiegels

073b19f6612183962e2685c4d12abcb9Rond bomen wordt de straat niet verhard. Dat betekent dat het ook als een tuintje kan worden ingericht. Als je een boomspiegel of boomtuintje wilt adopteren, kun je dat melden bij de gemeente.

Meer informatie op Venlo.nl

Bewaren

Bewaren

Reactiemogelijkheid is gesloten