Erfgoud

Dit jaar werkt de gemeente Venlo ook aan een erfgoed nota, ook hierin willen wij meedenken aangezien er ook zoiets bestaat als groen erfgoed en dit onderdeel wordt ons inziens nog te weinig gezien. Vandaar dat we tijdens de workshopsessies ook hier aandacht voor gaan vragen! Een oude boom, heg…

Continue reading