Corina Brouwers

Natuurconsulent

Burendag bij ons fort

Tijdens burendag hebben we samen met de vrijwilligers van Stichting Ons Fort gewerkt aan het maken van nestkastjes, vleermuiskasten, insectenkasten, bloemenbommen en voederplanken. Deze en andere maatregelen moeten er komend jaar voor zorgen dat de afname van biodiversiteit in het kazernekwartier een halt toegeroepen wordt.

Continue reading

Park & Natuur, gaat dat samen?

Afgelopen week viel mijn mond open van verbazing tijdens de sessie Recreatief Venlo van de Groen-Water nota(eerst Groen-Blauw) door de opmerking van iemand dat stadsparken geen natuur zijn. Sterker nog, struiken en planten moesten volgens hem weg want die veroorzaken ziektes, daar konden junks in gaan liggen en zorgden voor ratten…

Continue reading

Erfgoud

Dit jaar werkt de gemeente Venlo ook aan een erfgoed nota, ook hierin willen wij meedenken aangezien er ook zoiets bestaat als groen erfgoed en dit onderdeel wordt ons inziens nog te weinig gezien. Vandaar dat we tijdens de workshopsessies ook hier aandacht voor gaan vragen! Een oude boom, heg…

Continue reading

Groen-Blauwe Nota

Groen-Blauw

Stadsnatuur Venlo is op 17 December aanwezig geweest bij de Kick-off van de Groen-Blauwe Nota. “Groenblauw is ….ontspanning, rust en beleving… ontmoeting, eetbaar en zelf doen…sport, bewegen en recreëren…aantrekkelijk, herkenbaar en historie… gezondheid, leefbaarheid en flora en fauna… klimaat, water bergen en vasthouden. Groenblauw is om trots op te zijn…

Continue reading